Ceniorphone logo vaaka pos
Background newsletter7

CeniorPhone kehityskysely

Kehitämme CeniorPhone mobiilisovellusta käyttäjälähtöisesti. Kyselyssä kartoitamme, miten te arvioitte yleistä käyttäjäkokemusta sekä miten mobiilisovellusta tulisi jatkossa kehittää. 

Voit vastata kyselyyn myös anonyymisti jättämällä sähköpostin ilmoittamatta.